Mission, Vision og Værdier

Mission:

  • Esbjerg stressklinik udbyder behandlinger indenfor krop og psyke, med et samspil af kropsterapi, velvære og coaching, for at give individet indsigt, ressourcer og redskaber til at takle stresssymptomers påvirkning af livskvalitet.

Vision:

  • Esbjerg Stressklinik stræber mod at brande sig som specialist indenfor personlig udvikling og behandling i forebyggelse af stress hos ansatte og privatpersoner i Midt- og Sydvestjylland.

Værdier:

  • Trygge rammer (rolige omgivelser, struktur, plads til den enkelte, varm modtagelse)
  • Rummelighed (er med klienten hele vejen)
  • Menneskesyn: tager udgangspunkt i klientens verdensbillede
  • Fleksibilitet. Esbjerg StressKlinik tager gerne ud af huset.
  • Tavshedspligt. Behandleren er nærværende under sessionen. Noter til journalføring føres med respekt for samarbejdet mellem klient og behandler.
  • Team af dygtige behandlere inden for sundhedsfaglig praksis.
  • Faglig udvikling via supervision i/og udenfor behandlerteamet.