Hvad er Coaching og kognitiv adfærds terapi?

Coaching og den kognitive terapi går hånd i hånd – både tanken, hensigten og teorien bag har fællestræk. Stress coach arbejder bevidst inden for præcis disse grene,fordi vi ser det enkelte menneske som unik, og altid arbejder sig frem mod nye mål, tanker og handlemønstre.  At være med til at udvikle det enkelte menneske så man kigger fremad og ikke så meget tilbage. At få nye evner til at se mulighederne i stedet for begrænsningerne. At ens tanker bliver til ens virkelighed. Det er de overordnede ting som coaching og kognitiv terapi går ud på – og det er to helt centrale arbejdsformer.

Hvad er coaching?

En stor del af livet handler om at nå de mål vi sætter os. Livet handler ofte også om konstante forandringer som er nødvendige for at nå sine mål. Handling er et nøgleord i det at finde motivationen for at skabe forandringer og dermed nå sine mål. Man kan dog blive fastlåst og have svært at reflektere og altså miste overblikket, så  kan der være længere mellem handlingerne, motivationen, forandringerne og målene. Her kommer coaching ind i billedet. Coaching er at få stillet de rigtige spørgsmål. Det handler om at åbne op for nogle positive side, noget man har svært ved at forbinde med andet en negativt.

Coaching handler om at få støtte og hjælp til at skabe det liv du går og drømmer om.Coaching er at erkende hvor du befinder dig i dit liv lige nu, og hvor du gerne vil hen. Det er at erkende, at du har potentialet til at turde tro på, at du kan nå de mål du sætter dig.

Hvordan foregår coaching?

Coaching er en dialog med dig, som tager udgangspunkt i dine mål, samt hvad du gerne vil have hjælp til. Med en avanceret spørgeteknik hjælper  stresscoachen dig med at se tingene i et andet perspektiv, samt vende blikket mod nye muligheder. Kort sagt skal du under et coachingforløb finde ud af følgende:

Hvad vil du?

Hvorfor vil du?

Hvad forhindrer dig i at gøre det?

Hvordan du skaber en plan for at opnå det?

Hvad er kognitiv terapi?

Kognitiv terapi handler om at ændre ens tankemønstre. Det vil sige man skal have ændret indgangstanken – den tanke hjernen sender ud når man ser, føler, lugter, smager eller hører noget. Ved hjælp af træning med en kognitiv adfærdsterapi kan vi ændre dine tanker, så det vil have en positiveffekt på dine følelser og handlinger – og dermed humøret. For at få en bedre forståelse for det er her de centrale spørgsmål i kognitiv terapi, samt nogle eksempler.

 

Vi arbejder med følgende centrale spørgsmål inden for kognitivadfærdsterapi:

Hvad tænker og føler du, når du ser dig selv i spejlet?

Hvad kommer først tankerne eller følelsen?

Vurderer, bedømmer og sammenligner du først eller ser, føler og mærker du først?

Vi har som menneske enormt svært ved at ændre på vores følelser og adfærd.

Der kan være mange forskellige grunde til vi ønsker at gøre noget andet end det vi gør, f.eks.:

Jeg vil kunne styre mit temperament.

Jeg vil være en super mor, veninde, kollega, kone osv. hver dag.

Jeg vil holde min slankekur.

Jeg vil fortsætte min daglige motion.

Jeg vil være glad og have overskud hverdag.