Stresscoaching

Bevidst valg

Coaching og den kognitive terapi går hånd i hånd – både tanken, hensigten og teorien bag har fællestræk. Esbjerg stressklinik arbejder bevidst inden for præcis disse grene, fordi de ser det enkelte menneske som unik, og altid arbejder sig frem mod nye mål, tanker og handlemønstre.  At være med til at udvikle det enkelte menneske så man kigger fremad og ikke så meget tilbage. At få nye evner til at se mulighederne i stedet for begrænsningerne. At ens tanker bliver til ens virkelighed. Det er de overordnede ting som coaching og kognitiv terapi går ud på.

Hvad er coaching?

En stor del af livet handler om at nå de mål man sætter sig. Livet handler ofte også om konstante forandringer som er nødvendige for at nå sine mål. Handling er et nøgleord i det at finde motivationen for at skabe forandringer og dermed nå sine mål. Man kan dog blive fastlåst og have svært at reflektere og altså miste overblikket.  Der kan komme længere mellem handlingerne, motivationen, forandringerne og målene. Her kommer coaching ind i billedet. Coaching er at få stillet de rigtige spørgsmål.

Coaching handler om at få støtte og hjælp til at skabe det liv, du går og drømmer om. Coaching er at erkende, hvor du befinder dig i dit liv. Det er at erkende, at du har potentialet til at tro på, at du kan nå de mål, du sætter dig.

Hvordan foregår coaching?

Coaching er en dialog med dig, hvor der tages udgangspunkt i dine mål. Der bliver brugt en spørgeteknik, der hjælper dig med at se tingene i et andet perspektiv og med at vende blikket mod nye muligheder. Kort sagt skal du under et coachingforløb finde ud af følgende:

  •        Hvad vil du?
  •        Hvorfor vil du?
  •        Hvad forhindrer dig i at gøre det?
  •        Hvordan du skaber en plan for at opnå det?

Hvad er kognitiv terapi?

Kognitiv terapi handler om at ændre ens tankemønstre. Det vil sige, man skal have ændret indgangstanken – den tanke hjernen sender ud når man ser, føler, lugter, smager eller hører noget. Ved hjælp af træning med en kognitiv terapeut, kan vi ændre dine tanker, så det vil have en positiv effekt på dine følelser og handlinger – og dermed humøret.

Vi arbejder med følgende centrale spørgsmål inden for kognitiv terapi:

  • Hvad tænker og føler du, når du ser dig selv i spejlet?
  • Hvad kommer først tankerne eller følelsen?
  • Vurderer, bedømmer og sammenligner du først eller ser, føler og mærker du først?

Skrevet af

admin